Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sport en beweging

INLEIDING
We weten dat gezond leven veel te maken heeft met gezonde voeding en met regelmatig bewegen. Dit is van belang voor jong en oud. Sporten voegt hieraan toe: sociale vaardigheden, ontwikkeling van zelfbewustzijn, zich verbonden voelen met anderen, en met discipline. D66 vindt het belangrijk dat iedereen de kans heeft om te kunnen sporten of bewegen op een manier waarbij men zich prettig voelt.

WAT VERWACHTEN INWONERS?
• Dat zij de ruimte krijgen om (veilig) te sporten en te bewegen op de manier waarop zij zich prettig voelen, dat er faciliteiten zijn voor kinderen, (jong) volwassenen en ouderen.
• Dat het onderwijs werkt met vakleerkrachten/ combicoaches om kinderen minimaal 1 uur per dag te laten bewegen in georganiseerd verband.

» D66 wil:

 Dat de gemeente samen met de GGD een programma opstelt om overgewicht in de regio aan te pakken.
 In elke grotere dorpskern een kleinschalig, vrij toegankelijk en door jong en oud te gebruiken outdoor fitness park. Om dit mogelijk te maken kan gebruik worden gemaakt van subsidies, een bijdrage van de gemeente en sponsoring vanuit het bedrijfsleven.
 Dat de gemeente in de toekomst blijft deelnemen aan het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).
 Dat de drie gemeentelijke zwembaden openblijven.

WAT VERWACHTEN ONDERNEMERS?
• Dat medewerkers gezond en actief zijn.

» D66 wil:

 Dat belemmeringen om per fiets bij de werkgever te komen worden weggenomen.

WAT VERWACHTEN ORGANISATIES?
• Dat er voldoende en goede sportfaciliteiten zijn.
• Dat de gemeente een organisatie rond sportvertrouwenspersonen opzet.

» D66 wil:
 Dat er een sportvertrouwenspersoon beschikbaar is voor alle verenigingen;
 Dat er voldoende en goede sport- en bewegingsfaciliteiten in de dorpen blijven, dan wel dat activiteiten geclusterd worden binnen fietsafstand.


Sport en beweging