Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en leven

INLEIDING
D66 vindt dat alle inwoners recht hebben op een veilige, groene en gezonde woon- en leefomgeving.

WAT VERWACHTEN INWONERS?
• Dat ze een goede woning hebben in een veilige omgeving en dat de bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer, fiets en te voet goed is.
• Dat ze invloed hebben bij en ook voorafgaand aan mogelijke veranderingen in hun omgeving. Dat goed internet beschikbaar is, ook op het platteland.
• Dat de gemeente ruimte biedt om naar eigen ontwerp te wonen.
• Dat de gemeente – ondanks de afname van het aantal inwoners – de voorzieningen zo veel mogelijk in stand houdt.
• Dat de woningmarkt goed toegankelijk is voor jongeren en starters.
• Dat de gemeente ouderen stimuleert om zelf het initiatief te nemen voor gemeenschappelijke woonvormen.

» D66 wil:

 Dat er een fonds komt om dorpen met initiatieven die de leefbaarheid bevorderen te ondersteunen;
 Dat de gemeente zich inzet om leegstaande kantoren of andere gebouwen om te bouwen tot duurzame, betaalbare (huur)woningen;
 Dat de gemeente bewaakt dat inwoners tijdig betrokken worden bij plannen rond hun eigen leefomgeving;
 Dat de gemeente belemmeringen vanuit wet- en regelgeving wegneemt, zodat nieuwe woonvormen en de samenwerking die daarvoor nodig is, makkelijker tot stand komen.

WAT VERWACHTEN ONDERNEMERS?
• Dat de bedrijfslocaties goed bereikbaar zijn voor medewerkers, leveranciers en afnemers.
• Dat snel internet beschikbaar is, ook op het platteland.
• Dat medewerkers binnen beperkte afstand van het bedrijf kunnen wonen en leven.

» D66 wil:

 Dat de gemeente inzet op overleg met vertegenwoordigende instanties.

WAT VERWACHTEN ORGANISATIES?
• Dat de gemeente een woonvisie heeft, waarin bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de aantallen woningen die gebouwd gaan worden.
• Dat bewonersorganisaties tijdig betrokken worden voor alle zaken die hun wijk of dorp betreffen.

» D66 wil:

 Dat bewonersorganisaties en huurderbelangenverenigingen blijvend en financieel ondersteund worden en dat ze zelf bepalen waaraan de middelen worden besteed.

Wonen en leven